PPUH STALMONT Sp. z o. o.

Potwierdzenie należytego wykonania robót budowlanych

Potwierdzamy, że firma „Ann Dach” Anna Zadrożna z siedzibą przy ul. Osmańczyka 8/6 54-058 Wrocław wykonała na rzecz firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usługowo – Handlowe „Stalmont” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 54-425 ul Traktatowa 1 roboty budowlane, dekarsko-blacharskie na inwestycji przy ul. Zwycięskiej 14 we Wrocławiu.

Wartość wykonanych robót wyniosła 60 342,88 zł brutto.

Roboty powyższe wykonywane były w okresie od maja 2007 ro kwietnia 2008 i zostały wykonane z należytą starannością, profesjonalnie, w terminach zgodnych z postanowieniami zawartymi w umowie.

Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić firmę „Ann Dach” Anna Zadrożna potencjalnym inwestorom jako rzetelnego i profesjonalnego wykonawcę.

Poniżej oryginalne referencje:

Roboty budowlane i dekarskie - wykonujemy je we Wrocławiu

Jesteśmy firmą, która oferuje roboty dekarskie, ale również inne prace budowlane we Wrocławiu i okolicach, w tym również wykańczanie wnętrz. Referencje oświadczą o tym, że jesteśmy sprawdzoną firmą, której można zaufać.