Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego oo. Dominikanów

Wystawiamy referencje dla firmy Ann Dach Anna Zadrożna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Buforowej 125 za wykonanie remontu dachu (dach spadzisty wielopołaciowy) nad częścią zabytkowego klasztoru O. O. Dominikanów w Warszawie przy ulicu Freta 10 zrealizowanego w okresie od 25.04.2012 do 15.10.2012 na podstawie umowy z dnia 25.04.2012 roku.

Zakres robót obejmował:

  • Rozbiórkę starego pokrycia dachowego,
  • Naprawę i impregnację istniejące więźby dachowej,
  • Położenie nowego pokrycia dachowego,
  • Wyrób i montaż owych obróbek blacharskich,
  • Wymianę i naprawa uszkodzonych oraz uzupełnienie brakujących elementów konstrukcyjnych dachu,
  • Zainstalowanie stolarki okiennej oraz świetlików z aluminium,
  • Roboty instalacyjne i zabezpieczające,
  • Wymurowanie kominów,
  • Inne prace dekarskie objęte projektem.

(…) Roboty zostały wykonane należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz terminami wykonania robót określonych w umowie. Zamierzony efekt został w pełni osiągnięty.

Całość referencji na temat prowadzonych prac dekarskich poniżej:

referencje-klasztor