CENY ROBÓT DEKARSKICH USTALAM INDYWIDUALNIE

Wyceny prac dekarskich polegających na wykonawstwie dachów na obiektach budowlanych dokonuję w oparciu o projekt budowlany.

Roboty remontowe wyceniam na podstawie wizji lokalnej, dokumentacji fotograficznej, projektu prac remontowych lub/i przedmiaru robót.