Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec

Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu zaświadcza niniejszym, iż firma Ann Dach przy ul Buforowej 125 we Wrocławiu wykonała ...

Więcej

Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego oo. Dominikanów

Wystawiamy referencje dla firmy Ann Dach Anna Zadrożna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Buforowej 125 za wykonanie remontu dachu (dach spadzisty ...

Więcej

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wystawiamy referencje dla firmy Ann Dach Anna Zadrożna za wykonanie przebudowy dachu budynku „A” Uniwersytetu Ekonomicznego we ...

Więcej

PHU „EXIST-III” Grzegorz Drabczyński

Zarządca Administrator Nieruchomości Wspólnej PHU „EXIST III”, Grzegorz Drabczyński uprzejmie informuje, że w okresie 25.08.2011r ...

Więcej

Bank Zachodni WBK S.A.

Uprzejmie informujemy, że firma „Ann Dach” Anna Zadrożna, z siedzibą przy ul. Mokronosa 2, 52-407 Wrocław, której właścicielem jest ...

Więcej

PPUH STALMONT Sp. z o. o.

Potwierdzenie należytego wykonania robót budowlanych Potwierdzamy, że firma „Ann Dach” Anna Zadrożna z siedzibą przy ul. Osmańczyka ...

Więcej

PB JANBUD Jan Kordeusz

Niniejszym zaświadczamy, że Pani Anna Zadrożna prowadząca Firmę „Ann Dach” z siedzibą 04-058 Wrocław, ul Osmańczyka 8/6, NIP ...

Więcej