ul. Kasztanowa, Wrocław – Centrum Aktywizacji Zawodowej