Ostatnia Nowelizacja Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii wprowadziła dla gospodarstw domowych możliwość magazynowania w sieci niewykorzystanej energii z własnej elektrowni słonecznej.

Dzięki temu systemowi, właściciel instalacji nie musi sprzedawać energii po niskich cenach jak dotychczas, lecz może odebrać swoją energię w dogodnym dla siebie momencie. Za każdą 1 kWh energii elektrycznej wprowadzoną do sieci odebrać można 0,8 kWh. Różnica w ilości energii wprowadzonej i odebranej to nasz koszt „magazynowania” energii przez energetykę. Tak więc posiadając przydomową elektrownię słoneczną, możemy generować oszczędności mając dwie możliwości:

porównanie prąd PV

 

Przyjmując, że 50% energii będziemy mogli zużyć na własny użytek w czasie rzeczywistym, a 50% odprowadzimy do sieci i odbierzemy w późniejszym okresie, nasza średnia oszczędność na produkcji własnego prądu wyniesie na chwilę obecną ok. 0,58 zł/kWh. Istotne jest że, wraz ze wzrostem cen energii oszczędności będą rosnąć i wyniosą zawsze 100% aktualnego kosztu energii w przypadku zużycia w czasie rzeczywistym oraz 80% aktualnego kosztu energii w przypadku zmagazynowania jej w sieci.

Patrząc wstecz, koszty energii elektrycznej
w Polsce są w trendzie wzrostowym od kilkunastu lat, średnio o 6% w skali roku. Zważywszy na fakt, iż polską energetykę czekają w najbliższych latach gigantyczne inwestycje infrastrukturalne (modernizacja bloków energetycznych, modernizacja sieci przesyłowych, inwestycje w górnictwo oraz energetykę jądrową), należy się spodziewać dynamiki wzrostu cen przynajmniej na podobnym poziomie. Oznacza to, że już za 10 lat cena 1 kWh energii elektrycznej może wynieść ponad 1 zł!

Najczęściej zadawane pytania:

Czy „energetyka” podłączy moją elektrownię słoneczną?

Tak. Jeżeli moc instalacji nie przekroczy przydziału mocy do budynku i nie będzie większa niż 40 kW, przyłączenie musi zostać zrealizowane z mocy prawa, tak samo jak podpisanie z właścicielem instalacji umowy na odbiór energii na opisanych zasadach (Ustawa Prawo Energetyczne, Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii).

Czy będzie trzeba zakładać firmę i prowadzić księgowość?

Nie. Produkcja energii we własnej elektrowni słonecznej nie jest traktowana jako działalność gospodarcza, więc nie wymaga zakładania firmy. Wszelkie rozliczenia prowadzone są przez firmę sprzedającą energię do budynku i mają formę rozliczenia „w naturze”. Dlatego nie jest konieczne prowadzenie jakiejkolwiek księgowości. Rozliczenia ilościowe będą widoczne na rachunku za prąd.

Ile trwa podłączenie instalacji do sieci?

30 dni. Tak jest w teorii, natomiast w praktyce często operatorzy sieci proszą o uzupełnienia wniosku o materiały spoza katalogu określonego w przepisach, więc na ogół cała procedura zamyka się w czasie 60 dni.

Jaką mam gwarancję, że energetyka będzie tak rozliczać moją energię również w przyszłości?

Jest to gwarancja ustawowa, zawarta w Ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii. Każdy kto podłączy instalację do sieci w czasie obowiązywania tej Ustawy nabywa prawo do takiej formy rozliczenia przez kolejnych 15 lat. Jako prawo nabyte, nie może ono być odebrane.

Jaki jest okres rozliczeniowy, w trakcie którego można odebrać wprowadzoną do sieci energię?

1 rok kalendarzowy.

A jeśli wzrosną opłaty za prąd i dystrybucję?

Wtedy wzrosną również oszczędności właściciela elektrowni słonecznej. W chwili obecnej wynoszą one ok. 0,65 zł/kWh w przypadku zużycia energii w czasie rzeczywistym i ok. 0,52 zł/kWh w przypadku odebrania zmagazynowanej energii z sieci. Jeżeli całkowity koszt energii (cena za energię elektryczną + opłata za dystrybucję) wzrośnie np. do 1 zł/kWh, oszczędności również wzrosną odpowiednio do 1 zł/kWh w przypadku zużycia energii w czasie rzeczywistym i 0,80 zł/kWh w przypadku odebrania zmagazynowanej energii z sieci.

Czy za wyprodukowaną lub wprowadzoną do sieci energię płacę jakieś dodatkowe opłaty?

Nie. Energia zużywana w czasie rzeczywistym nigdy nie podlegała takim opłatom. Energia wprowadzona do sieci i następnie odebrana jest również z takich opłat zwolniona. Koszty związane z „przechowaniem” energii oraz jej przesłaniem z i do naszego budynku pokrywa różnica między ilością energii wprowadzonej do sieci, a ilością, którą możemy bezpłatnie odebrać (1:0,8).

 

Fotowoltaika Wrocław i okolice

VITOVOLT 300

Kompletny pakiet dla domu jednorodzinnego

Zapewniamy finansowanie inwestycji!!!

System fotowoltaiczny służy do przetwarzania energii słonecznej w elektryczną. Wyprodukowana przez system fotowoltaiczny energia elektryczna wykorzystywana jest do zasilania urządzeń domowych obniżając koszt ich eksploatacji. Nadwyżkę można sprzedać do sieci elektroenergetycznej. Precyzyjnie dobrane komponenty gwarantują niezawodną i bezpieczną pracę przez wiele lat.

fotowoltaika Wrocław: Przykład montażu instalacji PV

Polecamy Państwu rozwiązanie szyte na miarę każdego domostwa, jakim jest pakiet fotowoltaiczny firmy Viessmann. Dzięki dobrze dobranym komponentom instalacja fotowoltaiczna może być rozbudowywana w miarę rosnących potrzeb inwestora na zasadzie dołożenia kolejnych modułów.
W jednym pakiecie znajduje się 8 modułów Vitovolt 300, inwerter, zabezpieczenia strony prądu stałego, 6 mm przewód elektryczny oraz złącza montażowe. Do tego uchwyty na instalację pod dachówkę.

Instalacja fotowoltaiczna sprawdza się zarówno w warunkach nadmorskich jak i rolniczych (odporność na mgłę solną i amoniak).

SCHEMAT DZIAŁANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Fotowoltaika Wrocław: Działanie instalacji PV z pompą ciepła

Instalacja fotowoltaiczna 3 kW w okolicach Wrocławia

pv1

pv2pv3